Ohlášky od 24. 11. do 1. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za Karla Polácha, stařečky z o. stran a duše v očistci

24.11.

Ježíše Krista Krále

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

18.00

Za + Marii Urbančíkovu, rodiče z o str.

25. 11.

 

 

bratra Aloise, rodinu a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za + Josefa Kolmaše, rodiče a duše

26.11.

 

 

v očistci

St

 

18.00

Za rodiče Pálichovy a syna a duše v oč.

27.11.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za + Jana Studničku

28.11.

 

 

 

 

 

 

29.11.

 

18.00

Za + Marii a Karla Kočišovy, syny

 

 

 

Miroslava a Karla, stařečky z o. stran

So

Svátek

7.00

Za + rodiče Ivanovy, Jiřího Klímu  a dceru Martu

 

Sv. Ondřeje, apoštola

16.00

Zpracování Desatera – CM Danaj

30.11.

 

 

Požehnání adventního věnce a rozsvícení stromu před kostelem.

Ne

 

7.30

Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu

1.12.

1. neděle adventní

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Tomečková, Horká, Gajošová, Florišová

  • Na tuto sobotu připadá rozsvícení stromu a požehnání hlavního adventního věnce. Součástí bude zpracování Desatera od CM muziky Danaj pod vedením Magdaleny Můčkové. Vstupné dobrovolné. Viz. plakátky.
  • V sobotu bude mše sv. ráno v 7.00 hod.
  • Minule se vybralo 40 522,- P.B.Zpl.
  • V neděli bude žehnání adventních věnců, které si donesete.
  • V zadu v kostele máte k dispozici malé adventní kalendáře s myšlenkou – na ledničku.
  • V tomto týdnu zapíšeme úmysly na příští rok. Opět podobně jako minulý rok.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.