Ohlášky od 23. do 30. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 12. neděle v mezidobí 7.30 Za Zbyňka Urbančíka, ž. rodinu Urbančíkovu a stařečky Motyčkovy
23.6. Průvod Božího Těla 10.00 Za ž. a + farníky
Po Slavnost Narození 18.00 Za Jana Grabce a rodiče z obou stran
24. 6. svatého Jana Křtitele    
Ut   7.00 Za Josefa Pavku, manž. a rodiče z o. str
25.6.      
St   —-  
26.6.   —-  
Čt   —–  
27.6.   —-  
Slavnost    
28.6. Nejsvětějšího 18.00 Za + Františka Slavíka, 2 rodiče a
  Srdce Ježíšova   duše v očistci
So    
29.6.      
Ne   7.30 Za + Marii Zýbalovu a + spolužáky roč 1940
30.6. 13. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Tomečková, Čapková, Tomečková, Nejedlíková, Macháčková, Peluchová, Pálichová  

Strojení: Vajdíková, Břečková, Tomečková

  • Od středy budu mít dovolenou. Zastupovat mne budou z Veselí n/M v pátek a v neděli
  • Minulou neděli se vybralo 17 603,- P.B.Zpl.
  • Od třeťáků 1000,- P.B.Zpl.
  • Od čtvrtka po necelý měsíc budou v naší farnosti k nahlédnutí panely o sv. Matce Tereze
  • Na Velehrad na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje pojede autobus. Zapište se v sakristii.
  • V září 14. 9. bude  setkání schol našeho děkanátu ve Veselí n/M

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.