Ohlášky od 23. do 30. 4. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den 

Liturgická oslava

hodina

      Bohoslužba – úmysl

Ne

3. neděle

7.30

Za zemřelého Aloise a Františku Ivanovy

23.4.

velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

       

Po

 

18.00

Za zemřelého Františka Žádníka, dvoje

24. 4.

   

rodiče a duše v očistci

Ut

Svátek sv. Marka

7.00

Za rodiče Zýbalovy, syna a vnučku

25.4.

evangelisty

   

St

 

18.00

Za zemřelou Marii Gazárkovu, manžela

26.4.

   

a rodinu Novákovu a Elznerovu

Čt

 

17.00

Za Rostislava Jaborníka, rodinu 

27.4.

   

Smištíkovu a Jaborníkovu

     

28.4.

 

18.00

Za Antonína Grabce, rodiče Annu a 

     

Antonína  a duše v očistci

So

Svátek sv. Kateřiny

   
 

Sienské, panny 

18.00

Za Josefa Šimšíka, manželku, živou a 

29.4.

a učitelky církve

 

zemřelou rodinu

Ne

4. neděle

7.30

Za zemřelé rodiče Symerské, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

30.4.

velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

       

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Kozumplíková, Sasínová,  Grabcová, Břečková, Vetišková, Studničková, Křenková

Strojení: Tomečková, Gazárková, Šmachová, Kočišová

  • Ohlášky na přiloženém listu.

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Ohlášky farnosti Vnorovy

  • V pondělí 1. května  jedeme na pouť k B. Milosrdenství na poutní místo Butkov na Slovensku. Téma: Boží milosrdenství – naděje pro  víru v rodinách. Nezapomeňte si základní cestovní pojištění, kdo budete chtít.  Odjezd v 6.30 hod. Odjezd od zastávek od Lidéřovic. Vezměte si samozřejmě něco na zub a na pití.

Děti a mládež, kteří neplatí, tam napište také, abychom znali počet v autobusech. Pojede autobus, který zajišťuje pan Nejedlík a autobus, který zajišťuje pan Škopík. Ještě jsou tam volná místa – řekněte i těm, které znáte – třeba z rodiny apod.

  • Minulou neděli se vybralo 21 717,- P.B.Zpl.
  • V tomto týdnu obejdu nemocné doma v obvyklých časech.
  • Dětem ze třetí třídy se krátí čas. Za měsíc bude sv. přijímání. Je třeba, aby nyní nevynechali pátek, protože dva pondělky v květnu nám náboženství odpadne. 

Prosím  rodiče, abyste dětem připomínali  účast. Příprava je  nejenom pro 

šaty vnější, ale také „vnitřní“. Učíme je vztahu ke mši sv., kde je přítomný Pán Ježíš ve sv. učíme se pro něj obětovat pohodlí.

  • Májové ve všední den budou podobně jako loni. 

První neděle 8. květen – 14.30 hod. v Lidéřovicích u Floriána

Druhá neděle  14. květen – odložený koncert ve 14.30h Jany Olivíkové

Třetí neděle – 21. květen – 14.30hod. u Božského Srdce Ježíšova

Čtvrtá neděle – 28. květen  – 14.30 hod v kostele s dětmi po prvním sv. přijímání.

  • Slavnost Božího Těla – 11. června průvod do Lidéřovic
Comments are closed.