Ohlášky od 23. do 30. 10. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

30. neděle v mezidobí

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Žákovu a

Pavkovu s prosbou o dar zdraví

23.10.

(Misijní neděle)

10.00

Za naše farní společenství

Po

Výroční den posvěcení

18.00

Za zemřelého Františka Žádníka,

24. 10.

našeho farního kostela

 

živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Ut

 

7.00

 

25.10.

 

 

 

St

 

18.00

Za zemřelou Ludmilu Gazárkovu,rodiče

26.10.

 

 

z obou stran,bratra,švagra a živou rodinu

Čt

——

—-

27.10.

—-

—-

 

—-

—-

Svátek svatých

 

Za Aloise Konečného,manželku, syny

28.10.

Šimona a Judy, apoštolů

 

Stanislava a Karla, živou a zemřelou

 

 

 

rodinu

So

—-

—-

 

—–

—–

29.10.

—–

—-

Ne

 

7.30

Za zemřelého Františku a Aloise Ivanovy zemřelou rodinu Spáčilovu a Ivanovu

30.10.

31. neděle v mezidobí

 

 

 

Díkůvzdání za farní kostel

10.00

Za naše farní společenství, zvláště za dobrodince našeho kostela

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Hlavní: Bobčíková, Konečná, Machynková, Uřičářová, Supová, Tomečková

Strojení:  Kočišová, Gazárková, Šmachová, Tomečková

Ohlášky na přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

 • Od 25. října do 1. listopadu lze získat Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze pro duše v očistci. Je to týden před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Je to pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době / od 1.-8. listopadu/ či přijíždějí na hroby svých blízkých z daleka.

Podmínky pro získání Plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

 1. daný den přijmout Eucharistii.
 2. Navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
 3. pomodlit se na úmysl Svatého otce.
 4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 • V pondělí si připomeneme ve všední den výročí našeho kostela, a v neděli pak slavnostním způsobem.
 • Ve čtvrtek a v sobotu budu mít dovolenou. Mše sv. ve farnosti nebude.
 • V pátek bude ve Velké nad Veličkou svěcení oltáře a kostela v 10.00 hod. Světit bude biskup administrátor diecéze Mons. Josef Nuzík.
 • V pátek je také svátek naší republiky.
 • Minulou neděli se vybralo 21 307,-  B.Zpl.

Dnes je sbírka na Misie.

 • Ve středu bude v 8.00 hod generální úklid kostela a čištění svícnů. Prosíme ochotné ženy i muže o výpomoc.
 • Přání všeho dobra a Božího požehnání všem zastupitelům a novému vedení naší obce. Hodně moudrosti a pokoje k činnosti, která je čeká.
Comments are closed.