Ohlášky od 23. do 30. 1. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Anastázii Pavkovu, manž., snachu Marii, ž. a + rodinu a duše v očistci

23. 1.

3. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

Neděle Božího Slova

 

 

Po

Památka sv. Františka

18.00

Za + Štěpána Ondrovčíka, rodiče,

24. 1.

Saleského, biskupa a uč.c.

 

Ondrovčíkovy a duše v očistci

Ut

Svátek Obrácení

7.00

Za Františka Chmelaře, manž., a zetě

25.1.

sv. Pavla, apoštola

 

 

St

Památka

18.00

Za + rodiče Otrubovy, syna Pavla,

26.1.

Sv.Timoteje a Tita,biskupů

 

dceru a zetě

Čt

 

17.00

Za + Růženu Števlíkovu, syna

27.1.

 

 

Miroslava, ž. a + rodinu, duše v očistci

Památka sv. Tomáše

 

 

28.1.

Akvinského, kněze, uč.c.

18.00

Za + rodiče Mokrošovy a Venclíkovy

 

 

 

a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Marii Zubalíkovu, manž., syna

29.1.

 

 

Františka

Ne

 

7.30

Za + Pavla Chudíka, rodiče, zetě, ž. a + rodinu a duše v očistci

 

4. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

30.1.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice: Čambalová, Břečková, Studničková, Třináctá, Kozumplíková, Sasínová

  • Minulou neděli se vybralo 28 255,- P.B.Zpl.
  • Dnešní sbírkou podpoříme biblické dílo

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.