Ohlášky od 22. do 29. 5. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelého Antonína a Pavlu Čevelovy a duše v očistci

 

6. neděle velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

22.5.

 

14.30

Setkání  u sochy  sv. Antonína s poděkováním za dar víry a prosbou za pronásledované pro víru a májová

Po

 

18.00

Za zemřelého Aloise a Františku

23. 5.

 

 

Ivanovy a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za Josefa Pavku, manželku, syna

24.5.

 

 

živou a zemřelou rodinu

St

 

18.00

Za Františka a Ludmilu Řičicovy,

25.5.

 

 

rodiče z obou stra a duše v očistci

Čt

Slavnost

 

Za rodiče Pátkovy, živou a zemřelou

26.5.

Nanebevstoupení Páně

17.00

rodinu

 

 

 

27.5.

 

18.00

Za Jana Křena, sestru Annu, rodiče z

 

 

 

obou stran a živou rodinu

So

 

11.00

Svatba –  Marek Břečka

                  Jana Otrubová

 

 

15.30

Nácvik dětí na slavnost sv. přijímání

 

 

16.00

Sv. zpověď rodičů a dětí

 

 

18.00

Za Pavla Studénku, dvoje rodiče, živou

28.5.

 

 

rodinu a duše v očistci

Ne

7. neděle velikonoční

7.00

Za zemřelou Františku a Antonína Gazárkovy, živou a zemřelou rodinu

 

1. sv. přijímání dětí

9.00

Za prvokomunikanty , jejich rodiče a za naše farní společenství

29.5.

 

14.00

Setkání dětí u P. Marie v kostele

a májová

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Hlavní: Radouchová, Sasínová, Petruchová, Grabcová, Řičicová, Studénková

Strojení:  Fridrichová, Svobodová, Jurásková

  • Minulou neděli se vybralo  21 109,- P.B.Zpl.
  • Sbírku dnešní neděle odešleme na pronásledované křesťany.
  • Příští neděli odpoledne bude setkání dětí u P. Marie už ve 14.00 hod. a májová
  • V sobotu bude v od 15.30 hod nácvik dětí na slavnost sv. přijímání a pak jejich sv. smíření, rodiče pak budou mít sv. smíření od 16.00 hod. Zpovídat budou P. Václav Vrba, děkan z veselí n/M a P. Marek Výleta z hroznové Lhoty
  • V sobotu je v 11.00hod. svatba: Marek Břečka a Jana Otrubová
  • Začíná také příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Comments are closed.