Ohlášky od 22. do 29. 1. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelé rodiče Gazárkovy a Solaříkovy

22.1.

3. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

Neděle Božího slova

 

 

Po

 

18.00

Za zemřelého Štěpána Ondrovčíka,

23. 1.

 

 

rodiče Ondrovčíkovy a duše v očistci

Ut

Památka sv. Františka

7.00

Za zemřelého Františka Chmelaře,

24.1.

Saleského,biskupa

 

manželku a zetě

St

Svátek Obrácení sv.Pavla

14.30

Pohřeb – Marie Motyčková

25.1.

 

 

 

Čt

Památka

17.00

Za zemřelou Růženu Števlíkovu, syna

26.1.

Sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

Miroslava ,živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 

 

 

 

 

18.00

Za zemřelé rodiče Otrubovy, syna,

27.1.

 

 

dceru, zetě a živou rodinu

 

 

 

 

So

Památka sv. Tomáše

 

 

 

Akvinského, kněze a uč. c.

18.00

Za rodiče Komoňovy a stařečky

28.1.

 

 

 

Ne

 

7.30

Za zemřelého Antonína Strachotu, bratra, rodiče, živou a zemřelou rodinu

29.1.

4. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dolina:  Herodesová, Břečková, Čajková, Blatecká, Odrovčíková, Janoušková, Čajková, Čambalová

  • Minulou neděli se vybralo 20 201,-kč P.B.Zpl.
  • Ve středu bude ve 14.30 hod pohřeb
  • Na stolíku, kde jsou obětní dary, je modrá pokladnička. Z centra pro mládež nás prosí o nějaký příspěvek. Kdo budete chtít, tak tam můžete dát dar na setkání mládeže v Lisabonu. Já z toho přispěji 1500,- těm, kdo se přihlásí z naší farnosti a zbytek odešlu do Olomouce na tento účel.

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.