Ohlášky od 21. do 28. 6. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 12. neděle v mezidobí 7.30 Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci
21.6.   10.00 Za ž. a + farníky s prosbou za děti  jejich rodiče
  První sv. přijímání    
Po   18.00 Za Františka a Marii Šmachovy a syna
22. 6.     Josefa
Ut   7.00 Za + rodiče Čambalovy, dceru a zetě
23.6.      
St Slavnost Narození 18.00 Za + rodiče Ivanovy, syna a zetě
24.6. Sv. Jana Křtitele    
Čt   17.00 Za Marii Hurtíkovu, manžela, vnuka
25.6.     a duše v očistci
     
26.6.   18.00 Za Marii Břečkovu, manž., 2 rodiče
       
So   7.00 Za ž. a + rodinu Řičicovu a Tomečkovu
    15.00 Setkání dětí na farní zahradě
27.6.      
Ne   7.30 Na poděkování za uzdravení a ž. a + rodinu
28.6. 13. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za žáky 9. třídy
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Hlavní: Procházková, Uřičářová, Kryzstková, Petruchová, Vašíčková, Symerská, Otrhálková

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

  • V sobotu 27. června bude zakončení školního roku na farní zahradě. Jsou zvány děti školního věku na setkání.

V sobotu bude mše sv. ráno v 7.00 hodin.

  • Příští neděli bude mše sv. v 10.00 hodin za žáky 9. třídy
  • Minulou neděli se vybralo 24 285,- P.B.Zpl.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.