Ohlášky od 21. do 28. 5. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

7. neděle

7.30

Za zemřelé Františku a Antonína Gazárkovy a rodiče z obou stran

21.5.

velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.30

Májová u Božského Srdce Ježíšova

Po

 

18.00

Za Tomáše Ivana, bratra, rodiče z obou

22. 5.

 

 

stran, živou a zemřelou rodinu

Ut

 

7.00

Za zemřelé františka a Annu Kuryviálovy, Františku Kurečkovu a

23.5.

 

 

zemřelého kněze Františka Flamíka

St

 

18.00

Za rodinu Cibulkovu, Čajkovu a

24.5.

 

 

Grabcovu

Čt

 

 

Za Ludmilu a Františka Řičicovy a

25.5.

 

17.00

duše v očistci

Památka

 

Za zemřelého Antonína Knotka, živou

26.5.

Sv. Filipa Neriho

18.00

a zemřel rodinu Pavkovu a Studničkovu

So

 

15.30

Nácvik dětí,1.sv. zpověď dětí a zpověď rodičů

 

 

18.00

Za Jana Křena, sestru, rodiče Křenovy

27.5.

 

 

A Motyčkovy a živou rodinu

Ne

Slavnost

7.00

Za rodiče Grabcovy a Macháčkovy, syna Josefa a vnuka Pavla

28.5.

Seslání

9.00

Za děti a jejich rodiče a za naše farní společenství

 

Ducha Svatého

14.30

Setkání dětí u Panny Marie

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Ul.Hlavní: Bobčíková,Machynková, Uřičářová, Supová, Tomečková, Váverková

Strojení:  Gazárková, Kolská, Přibylová

  • Pokračuje příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého. Vždy po sv. přijímání se pomodlíme k Duchu Svatému.
  • Dnešní neděle je třetí v měsíci. –  Dětské mše sv. pokračují  v pátky
  • Vzadu na stolíku máte možnost si objednat společnou fotografii v pouti. Napište jméno a počet kusů.
  • května ve středu se uskuteční pouť na Svatý Hostýn přihlaste se v sakristii. Záloha 200 kč.
  • Sbírku na pronásledované křesťany jsme odeslali v hodnotě 19 855,- P.B.Zpl.
  • Příští neděli bude posunutý program mší svatých kvůli slavnosti 1. sv.přijímání.

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.