Ohlášky od 21. do 28. 2. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
21.2. 1. neděle postní 10.00 Na poděk. za přijatá dobrodiní s prosbou o ochr. P.Marie do dalších let pro rodinu Pilnajovu a Macháčkovu a za naše farní společenství
  14.00

14.30-15.00

Křížová cesta – během ní sv. smíření

Podávání sv. přijímání a udělení popelce- v kostele

Po Stolec sv. Petra 15.00 Pohřeb – Šmach Josef
22. 2.  
Ut   7.00 Za rodiče Konečné, syna Václava
23.2.     a rodiče Blažkovy
St   16.00-17.30 Příležitost  ke Sv. smíření a přijímání a  – na faře
24.2.   18.00 Za padesátníky a + spolužáky Radima
  Břečku a Pavla Bobčíka
Čt  
25.2.   17.00 Za + Josefa Borka, ž. a + rodinu
  Borkovu a Pilnajovu
  16.00-17.30 Příležitost  ke Sv. smíření a přijímání a  – na faře
  17.30 Křížová cesta
26.2.   18.00 Za + Františka Studničku, manž.,
rodiče a duše v očistci
So
27.2. 18.00 Za Františka Konečného, sestru
a duše v očistci
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
28.2. 2. neděle postní 10.00 Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o ochranu a požehnání pro celou rodinu a za naše farní společenství
  14.00 Křížová cesta-  během K. cesty sv. smíření

Podávání sv. přijímání  – po K. cestě

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid fary: skupina č. 2

  • V pátek opět bych tentokrát rád přivítal 4.a 5.  třídu  na mši sv. Jsou prázdniny, ale to nevadí. Kdo budete doma, není důvod nepřijít.
  • Kdo z 3. třídy mi neodevzdal úkoly. Doneste mi je do schránky.
  • Příspěvky z pokladniček k dnešnímu týdnu odvedem na haléř sv. Petra
  • Ostatní ohlášky na další příloze

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

 

Ohlášky na postní dobu

+ Středy a pátky –  od 16.00 – 17.30 hod příležitost ke sv. smíření a ke sv. přijímání. –    NA FAŘE

V pátek – od 17.30 – Křížová cesta

+ Neděle9.00 hod – 9.30 hod –příležitost ke sv. přijímání – V KOSTELE

Od 14.00 hod – Křížová cesta –  v jejím průběhu sv. smíření

Po Křížové cestě – příležitost ke sv. přijímání do 15.00 hod.

Sv. Josef – plnomocné odpustky

+ ve středy 24.2., 3.3.,10.3.,24.3. věnované sv. Josefovi – modlitba litanií ke sv. Josefu

  • Josef a Písmo sv.
  • Josef a církev
  • Josef a rodina
  • Josef a duchovní život

V pátek 19.3. Slavnost – sv. Josef a starost o Božího Syna

+ 17. březen – předsedové Evropských zemí zvou na modlitby za zemřelé při pandemii. V ČR to vychází na 17. březen.

  • Po mši sv. výstav NSO a litanie

+ 3. třída bude mít v kostele nástěnku s ovečkami. Za  mši sv. v kostele či při obrazovce TV si může k ovečce dát travičku, aby „měla co pást“.

Další nabídky aktivit v postní době

+ Postní kapky – inspirace, impulsy, myšlenky modlitby – nabízí web:   www.postníkapky.cz

+ Postní modlitba žalmů do rodiny. Text je v příloze vedle ohlášek. Ostatní informace nabízí  web: www.církev.cz

+ Salesiánky na svém webu: www.fma.cz nabízí on-line duchovní obnovu pro mládež od 18-30 let. Dne 26.-27. února 2021.

Případná nabídka se doplní.

Comments are closed.