Ohlášky od 20. do 27. 12. 2019

posted in: Ohlášky, _Úvodní strana | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + rodiče Ivanovy, Jiřího Klímu a dceru Martu
20.12. 4. neděle adventní 10.00 Za naše farní společenství  ON-LINE
Po   18.00 Za Marii a Karla Uhlíkovy, syna Karla
21. 12.   a stařečky ON-LINE
Ut 7.00 Za Františka Dvorského,ž. rodinu a
22.12.   jejich přátele s prosbou o B. pomoc
St 18.00 Na poděk. za 85 let života,za přijatá dobrodiní s prosbou za dar zdraví
23.12.   za ž. a + rodinu a duše v očistci
Čt Štědrý den 15.00 Za děti naší farnosti a jejich budoucnost
  21.00 Za nemocné naší farnosti
24.12.   22.30 Za dárce a dobrodince farnosti ON-LINE
Slavnost 7.30 Za + Marii Motyčkovu a Františka Studénku
25.12. Narození Páně 9.00 Za společenství matek v naší farnosti ON-LINE
  10.30
So Svátek sv. Štěpána 7.30 Za + Karla Kočiše, manž. a stařečky Kočišovy
26.12.   9.00 Za společenství mužů v naší farnosti ON-LINE
  10.30
Ne Svátek  7.30 Za Jana Břečku, syna, dceru a rodiče
  9.00 Za naše farní společenství
27.12.         Svaté Rodiny

Ježíše, Marie, Josefa

10.30 Za  rodiny naší farnosti s prosbou o požehnání pro jejich křesťanskou výchovu

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:   ul.Májová      : Matušková, Kuryviálová, Kozumplíková, Přibylová, Buchtová, Všetulová,

Strojení: Zubalíková, Kuryviálová, Sovková, Kočišová, Tomečková, Gazárková, Šmachová, Kočišová

  • V neděli požehnáme manželům a rodinám
  • Ve středu 23. prosince prosíme všechny ochotné farníky (hlavně ženy a mládež) s přípravou vánoční výzdoby. Začátek ve středu v 8 hod.

Milostiplné svátky vánoční. Radost z narození Spasitele a při pohledu do Betléma jistotu, že je s námi Bůh v každé době.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Mše sv. o vánocích

Milí farníci. Sami slyšíte o zprávách, které hlásí, že se situace kolem koronaviru zhoršuje. Proto máme omezené možnosti účasti na mších sv. všude se dělají opatření, které se nám všem zdají divná, ale musíme se k nim nějak postavit. Proto jsme zvolili tento postup, který je pro nás alespoň trochu přijatelný.       Pokud bude situace jiná, ohlásíme ji.

 

Štědrý den   – čtvrtek           

15.00 hod. dětská + mladší a nezbytný doprovod

21.00 hod – starší generace

22.30 hod – střední generace

  • Na Štědrý den pro účast na dětské mši sv. se zapište podobně jako na lucerničky. Zapište se na web VFM.

 

Boží hod vánoční – pátek                         Sv. Štěpána – sobota

7.30   hod     nejstarší generace                   7. 30   hod  nejstarší generace

9.00   hod     střední generace                      9.00   hod     střední generace

10.30 hod     mladší generace                     10.30 hod     mladší generace

Svátek Svaté Rodiny – neděle

7.30   hod       nejstarší generace

9.00 hod         střední generace

10.30 hod       mladší generace

 

Pozn. Nabídka –  na Hod Boží / Štěpána a Sv. rodiny 

7.30 hod – přede mší – sv. růženec

9.00 a v 10.30  – před mší sv. 10 min. nebo 15min. – nástroje koledy

 

Silvestr –  18.00 hod.

Nový rok 2021

7.30   hod                                 nejstarší generace

9.00 hod                                   střední generace

10.30 hod                                 mladší generace

Na všech bohoslužbách platí určená nutnost:

+ desinfekce u vchodu,                         + ohleduplnost k těm, kdo jsou vedle nás

+ rouška na ústech                                + po každé mši sv. vyvětrání

+ když přijdete na mši sv. – sedněte si jen tři lidé v každé lavici a na lávkách po bocích kostela

+ když bydlíte spolu, můžete si sednout k sobě.

+ kdo jsou starší 80 let a více a těžko chodící. Zůstaňte, prosím doma.

+ sv. přijímání pro ty, kdo nemohou do kostela bude na Boží Hod a na Nový rok

od 16. do 17.00 hod. v kostele!!!

  • Krabička na ozdoby pro děti je položena pod kůrem. Děti tam mohou dát ozdoby na stromek, který bude u kazatelny.
  • Kostel bude otevřený jako obvykle pro návštěvu Betléma
Comments are closed.