Ohlášky od 20. do 27. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Pořad bohoslužeb ve Vnorovech

V týdnu   od 20. 10.  do  27. 10. 2019

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Aloise Konečného, manž., syna Stanislava, stařečky z obou stran

20.10.

29. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

Misijní neděle

 

 

Po

KOSTEL

KDE LIDÉ DOSTÁVAJÍ BOŽÍ ŽIVOT

18.00

Za Františku Bartoškovu, manž., rodiče

21. 10.

 

 

z obou stran, a duše v očistci

Ut

KOSTEL-MÍSTO OBDAROVÁNÍ

STAROSTI A ODPOVĚDNOSTI

7.00

Za + Cyrila Zachara, manželku Marii

22.10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

 

a dceru Anežku

St

KOSTEL– MÍSTO, KDE LIDÉ

18.00

Za + Františka Žádníka, ž. a + rodinu

23.10.

OBDRŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO SVÉ POVOLÁNÍ

 

 

Čt

KOSTEL

17.00

Za Marii Kostrunkovu, 2 bratry

24.10.

MÍSTO SMÍŘENÍ I POKRMU

 

a rodiče

KOSTEL– MÍSTO SPOLEČNÉHO

 

 

25.10.

DÍLA A SPOLEČENSTVÍ

18.00

Za P. Aloise Kánského, Marii

 

 

 

Brejníkovu a  ž. rodinu Chudíkovu

So

KOSTEL– MÍSTO POKOJE A POSILY

 

 

 

NA PŘÍMLUVU SV. ALŽBĚTY

18.00

Za + Anastazii Kozumplíkovu, manž.,

26.10.

 

 

syny a dceru

Ne

30. neděle v mezidobí

7.30

Za + Aloise Crhonka a duše v očistci

27.10.

Slavnost Posvěcení

10.00

Za ž. a + farníky a dobrodince kostela

 

farního kostela- 110 let

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Znorovská: Mičolová, Konečná, Otrubová, Pinterová, Chudíková, Šimšíková, Kadubcová

Strojení: Kuryviálová, Zubalíková, Sovková, Kočišová, Tomečková, Gazárková, Kočišová, Šmachová

  • V úterý po mši sv. se budou čistit svícny. Bude také generální úklid kostela. Prosíme ochotné ženy i muže, aby přišli pomoci. Také prosíme- kdo by chtěl darovat kvítka na výzdobu – ať se domluví s paní Kuryviálovou ze Strážnické ul.
  • Příští neděli oslavíme výročí posvěcení našeho kostela. Hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, pomocný biskup z Českých Budějovic. Po mši sv. se můžete chvíli zdržet před kostelem. Program viz plakátek.
  • Biskup Pavel se setká na chvíli po mši sv. před farou s biřmovanci. Prosím, aby se biřmovanci hned po mši sv. se shromáždili před farou.
  • Příští neděli bude také odpoledne v 15.00 hodin – setkání v našem kostele. Zazní zpěv farního sboru, malý monolog kaplana Mikulky o tom jak  mohl uvažovat o postavení kostela.
  • Příští neděli bude také sbírka na opravy.
  • Od příští neděle bude k dispozici i obrazový, nástěnný kalendář vydaný k 110výročí kostela. Za 110 kč. Oplatky budou k dispozici až později.
  • V pátek po mši sv. bude pro děti připravena hra.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.