Ohlášky od 2. do 9. 6. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za + Karla Červeného, manž. Marii a duše v očistci

2.6.

7. neděle velikonoční

10.00

Za ž. a + farníky

Po

Památka sv. Karla Lwangy

18.00

Za + Karla Konečného, ž. a + rodinu

3. 6.

druhů mučedníků

 

 

Ut

 

7.00

Za + rodinu Cibulkovu, Čajkovu a

4.6.

 

 

Grabcovu

St

Památka sv. Bonifáce

18.00

Za + Marii Hurtíkovu, manž., ž. rodinu

5.6.

biskupa a mučedníka

 

duše v očistci

Čt

 

17.00

Za + Marii Břečkovu, manž., ž. a +

6.6.

 

 

rodinu

 

 

 

7.6.

 

16.30

Adorace  a příležitost ke sv. smíření

 

 

18.00

Na poděk. P.B. za celoživotní ochranu s prosb. o B. požehnání do dalších let

So

 

 

 

 

 

18.00

Za rodiče Ondrovčíkovy, Podrazilovy, ž. rodinu a za dar zdraví

8.6.

 

 

Po mši sv. výstav NSO, modlitba a litanie k Duchu sv.

Ne

Slavnost

7.30

Za Radima Břečku a stařečky

9.6.

Seslání Ducha Svatého

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

14.00

Benefiční koncert scholy z Vracova

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Janoušková, Urbančíková, Svobodová, Gazárková, Malíková, Přibylová, Zálešáková  

Strojení: Tomečková, Gazárková, Šmachová, Kočišová

  • Příští neděli je sbírka na Církevní školy.
  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné v obvyklých časech
  • V pátek bude od 16.30 hod adorace a sv. smíření
  • V sobotu hned po mši sv. výstav Nejsvětější svátosti a modlitba k Duchu sv.
  • V neděli ve 14.00 hodin koncert scholy z Vracova. Výtěžek dobrovolné sbírky bude věnován na opravu jejich věže kostela, za kterou chtějí poprosit.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.