Ohlášky od 2. do 9. 5. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána
2. 5. 5. neděle velikonoční 10.00 Za naše farní společenství s prosbou za rodiny
  14.30 Májová u sv. Floriána a malá bohoslužba k jeho úctě s prosbou za mír ve světě
Po   15.00 Pohřeb – Fiurášková Marie
3. 5.  
Ut   7.00 Za + Floriána a Marii Žákovy, dceru,
4.5.   2 syny,3 zetě, souroz, rodiče a duše v oč.
St   18.00 Za + Františka Gazárka, manž., syna,
5.5.   dceru a duše v očistci
Čt   15.00 Příležitost k adoraci a ke sv. smíření
6.5.   17.00 Za + Josefa Pátka, bratry, ž. a + rodinu a za nemocnou osobu
     
7.5.   7.00 Za P. Jana Kočiše, sestru Anastázii
a duše v očistci
So —— —– ——————-
8.5. ——– ——— —————
Ne   7.30 Za Pavla Studénku, 2 rodiče, ž. a + rodinu a duše v očistci
9.5. 6. neděle velikonoční 10.00 Za naše farní společenství s prosbou za maminky
  14.30 Májová u sochy sv. Huberta s prosbou za přírodu

 

Úklid kostela: Lidéřovice: Kučerová, Chudíková, Grabcová, Pavková, Bobčíková, Konečná, Grabcová,

  • V pondělí bude pohřeb paní Fiuráškové v 15.00 hod.
  • Ve čtvrtek bude od 15.00 hod adorace NSO a při ní sv. smíření
  • v pátek bude mše sv. ráno v 7.00 hod., v sobotu pak mše sv. nebude.
  • V pátek odpoledne a v sobotu celý den zde nebudu.
  • v neděli bude májová pobožnost u sv. Huberta s prosbou za přírodu
  • V neděli zvěte děti do kostela na mši sv., zvláště na desátou mši sv.
  • Od ctitelů sv. Floriána 10 850,- P.B.Zpl.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.