Ohlášky od 2. do 9. 2. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Svátek

7.30

Za + Josefa Studénku a za rodinu Studénkovu

2.2.

Uvedení Páně

10.00

Za ž. a + farníky

 

do chrámu

 

 

Po

 

18.00

Za + rodiče Mokrošovy a Venclíkovy

3. 2.

 

 

a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za Jana Čambalu a rodiče z o. stran

4.2.

 

 

 

St

Památka sv. Agáty

18.00

Za + manžele Ivanovy, dceru Ludmilu

5.2.

panny a mučednice

 

Manžele Břečkovy, syna Františka a vnuka Radima

Čt

Památka sv. Pavla Mikiho

17.00

Za rodiče Pavkovy, snachu Marii,

6.2.

a druhů mučedníků

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

 

15.00

Příležitost k adoraci

 

První pátek v měsíci

16.30

Příležitost ke sv. smíření

7.2.

 

18.00

Za + Františka Pavku, rodiče z o. stran

 

 

 

a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Josefa a Marii Frolkovy a syna

8.2.

 

 

Josefa

Ne

 

7.30

Za ž. a + rodinu Mičolovu

9.2.

5. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky, zvláště za biřmovance

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice  : Janoušková, Urbančíková, Svobodová, Gazárková, Malíková, Přibylová, Zálešáková

 V neděli bude na 10.00h mši sv.  účast biřmovanců

  • POZORNemocné obejdu tento týden takto:

v pondělí – Lidéřovice      

ve středu –  Dolina a Vinohradní

v pátek – Vnorovy

  • V pátek bude příležitost k adoraci od 15.00 hod
  • V sobotu 15. února bude ve Veselí n/M děkanátní ples mládeže. Pořadatelé srdečně zvou i rodiče a přátele. Zároveň prosí o dary do tomboly.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.