Ohlášky od 2. do 9. 10. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

26. neděle v mezidobí

7.30

Za živé a zemřelé pětasedmdesátníky s prosbou o Boží požehnání

2.10.

 

10.00

Za naše farní společenství zvláště za všechny naše děti a jejich víru

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Vetiškovu

3. 10.

 

 

 

Ut

Památka

7.00

Za zemřelé rodiče Chudíkovy, syny,

4.10.

Sv. Františka z Assisi

 

snachu, zetě, živou a zemřelou rodinu

St

 

18.00

Za zemřelého Martina Ivana, manželku

5.10.

 

 

Marii, živou rodinu a duše v očistci

Čt

 

 

Za zemřelého Miroslava Trávníčka,

6.10.

 

17.00

2 rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše

 

 

 

v očistci

Památka

15.00

Příležitost k adoraci

7.10.

Panny Marie Růžencové

16.30

Příležitost ke sv. zpovědi

 

 

18.00

Za zemřelé rodiče Čajkovy, 2 syny, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

So

 

 

 

 

VELEHRAD

15.00

Pouť na Velehrad – modlitby za rodiny

8.10.

 

 

A za duchovní a kněžské povolání

Ne

 

7.30

Za zemřelé manžele Poláškovy a syna Jana

9.10.

27. neděle v mezidobí

 

 

 

 

10.00

Za naše farní společenství zvláště za všechny mladé naší farnosti

 

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: u kostela a Zelničky: Břečková, Komoňová, Gazárková, Ondrovčíková, Pátková, Procházková, Pavková, Zubalíková

Strojení:  Sahajová, Spáčilová, Strachotová, Studničková

  • V tomto týdnu obejdu nemocné v obvyklých dnech.

Ve středu – Kampionka, Vinohradní a Dolina Ve čtvrtek – Lideřovice, v pátek – Vnorovy

  • V sobotu je pouť na Velehrad na modlitby za povolání a za rodiny od 15.00hod
  • Příští  neděli poprosíme za mladé.
  • Od sedmdesátníků na kostel 1500,-kč P.B.Zpl.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Comments are closed.