Ohlášky od 2. do 9. 1. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Karla a Františku Vajdíkovy

2. 1.

2. neděle po narození Páně

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

Po

Nejsvětějšího

18.00

Za manžele Kuryviálovy a duše v očistci

3. 1.

jména Ježíš

 

 

Ut

 

7.00

Za ž. a + rodinu Břečkovu, Řičicovu a

4.1.

 

 

Vykrutilovu

St

 

18.00

Za + Jarmilu Urbančíkovu, rodiče

5.1.

 

 

ž. a + rodinu

Čt

Slavnost

17.00

Za + rodiče Grabcovy, syna Antonína,

6.1.

Zjevení Páně

 

Milenu Bezděkovu a ž. rodinu

 

15.00

Příležitost k adoraci

7.1.

 

16.30

Příležitost ke sv. smíření

 

 

18.00

Za Karla a Marii Zacharovy, ž. a +  rodinu a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

18.00

Na poděk. za 50 let manželství a 70 let

8.1.

 

 

života s prosbou o další ochranu

Ne

Svátek

7.30

Za + Jana Šmacha a ž. rodinu

 

Křtu Páně

10.00

Za naše farní společenství

9.1.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice: (9.15 hod)  Šmachová, Botková, Tomečková, Čapková, Tomečková, Nejedlíková, Macháčková

  • Ve čtvrtek požehnáme vodu, křídu a kadidlo
  • V pátek bude příležitost a adoraci a ke sv. smíření. Požehnáme také koledníkům. Kdo se budete chtít alespoň trochu symbolicky obléknou jako králové, tak přijďte dopředu na lavky.
  • V sobotu 8. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Koledníci se sejdou v kostele v 8.30 hod. Úklid kostela pak bude v 9.15 hod.
  • Příští neděli končí doba vánoční
  • K nemocným přijdu až v únoru.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.