Ohlášky od 19. do 26.9. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 25. neděle v mezidobí 7.30 Za + Marii Hozákovu, rodiče z obou stran a duše v očistci
19. 9.   10.00 Za naše farní společenství
 
Po Památka sv. Ondřeje

Kim Taegona, kněze

18.00 Za + Josefa Dytrycha, manželku, rodiče
20. 9. Pavla Chong Hasanga a druhů mučedníků a + rodinu
Ut Svátek sv. Matouše 7.00 Za Marii a Františka Kočišovy, ž. a +
21.9. apoštola a evangelisty rodinu Kočišovu a Dvořáčkovu
St   15.00 Pohřeb – Dvořáčková
22.9.  
Čt Památka 17.00 Za + rodiče Kaňovy, syna Josefa,
23.9. Sv. Pia z Pietrelciny ž. a + rodinu
24.9. 18.00 Za + Josefa Kučeru, rodiče, ž. rodinu
  a duše v očistci
So  

 

11.30 Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o boží požehnání do dalších let a za ž. rodinu
25.9.   18.00 Za +  Marii a Karla Gazárkovy, ž. a + rodinu a duše v očistci
Ne 26. neděle v mezidobí 7.30 Za Marii Studničkovu, manžela, rodiče a duše v očistci
26.9. Pouť farnosti na Sv. Antonínek 15.00 Za rodiny naší farnosti a naše farní společenství

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

 

Úklid kostela: Vinohradní a Dolina: Hurtíková, Motyčková, Zubatá, Urbančíková, Smutná, Chudíková, Pavková, Motyčková

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

Ohlášky na přiloženém papíru.

                                Email: jojel@quick.cz/ tel.: 776 680 901

Ohlášky farnosti

  • V pátek pokračuje dětská mše sv.
  • V neděli 26. září bude v 15.00 hod. plánovaná farní mše sv. na Sv. Antonínku. Bude tentokrát věnovaná za rodiny naší farnosti. Na stolíku s obětními dary bude košík do kterého můžete dát papírek se jménem někoho za kterého chcete obětovat mši sv. Košík se přinese s dary při obětování. Přijďte rodiny s dětmi.

Děti mohou na papír namalovat svoji rodinu a při obětním průvodu přinesou k oltáři a uděláme nástěnku před oltářem.

  • Dnes – v tuto neděli vychází sbírka na opravy
  • Pastorační víkend bohoslovců Teologického konviktu

Jednalo by se o 10 studentů, kteří by v naší farnosti strávili víkend od 10 do 12. prosince. Zároveň prosí  5 ochotných rodin, které by si je vzaly k sobě na starost – přespání a něco na zub…

Ředitel konviktu a spirituál by byli na faře. Účastnili by se mší sv. v pátek, v sobotu a v neděli. Sbírka v tuto neděli by se obětovala na potřeby konviktu.

Comments are closed.