Ohlášky od 19. do 26. 7. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Františku a Martina Zrůnovy a kněze Jana Sovku
19.7. 16. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po   15.00 Pohřeb – Smetka Karel
20. 7.      
Ut   7.00 Za Františku Kostkovu, manž. Karla
21.7.     rodiče a duše v očistci
St Svátek sv. Marie 18.00 Za + Josefa Žáka a rodiče z obou stran
22.7. Magdaleny    
Čt Svátek sv. Brigity 7.00 Za + Manžele Gazárkovy, Valovy
23.7. patronky Evropy   a Sedlaříkovy a duše v očistci
     
24.7.   18.00 Za + Annu Ondrovčíkovu, manž.,
      vnuka a zetě
So Svátek    
  Sv. Jakuba, apoštola 18.00 Na poděkování za 50 let manželství
25.7.     s prosbou o pomoc do dalších let
Ne   7.30 Za Josefa Cibulku a ž. rodinu
26.7. 17. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Dražky: Všetulová, Kuryviálová, Břečková, Tomečková, Komínková, Kostková,

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slezáčková, Slavíková

  • Ve čtvrtek bude mše sv. ráno v 7.00 hodin.
  • V pondělí v 15.00 hodin pohřeb

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.