Ohlášky od 19. do 26. 6. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

12. neděle v mezidobí

7.00

Za zemřelého Karla Červeného, manželku Marii a duše v očistci

 

Božítělový průvod s NSO ke kapličce

9.00

Za naše farní společenství

19.6.

 

 

 

Po

 

18.00

Za zemřelou Annu Ondrovčíkovu,

20 6.

 

 

manžela, vnuka, zetě a duše v očistci

Ut

Památka sv. Aloise

—-

 

21.6.

z Gonzagy, řeholníka

—-

 

St

 

18.00

Za P. Aloise Kánského, Marii

22.6.

 

 

Brejnikovu, jejich rodiče a duše v očistci

Čt

Slavnost Narození

17.00

Za živou a zemřelou rodinu Kuchaříkovu

23.6.

sv. Jana Křtitele

 

a duše v očistci

 

 

 

24.6.

Slavnost Nejsvětějšího

18.00

Za zemřelého Jana Žáka, sourozence

 

Srdce Ježíšova

 

stařečky a duše v očistci

So

Památka

 

 

 

Neposkvrněného srdce

18.00

Za rodiče Procházkovy, s prosbou o dar

25.6.

Panny Marie

 

zdraví pro živou rodinu a  duše v očistci

Ne

 

7.30

Za zemřelého Radima Břečku a stařečky

 

13. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

26.6.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Dolina: Břečková, Kafková, Macháčková, Neumannová, Žáková, Větříčková, Káčerová

Strojení: Knotková, Vítková, Jančíková

Úklid fary: skupina č. 1.

  • V úterý mše sv. nebude – jsme s kněžími na Sv. Hostýně
  • V sobotu bude na farní zahradě táborák a nějaké hry na zakončení školního roku. Pozvěte děti od 15.00 hodin na farní zahradu.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Comments are closed.