Ohlášky od 19. do 26. 5. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého

19.5.

5. neděle velikonoční

10.00

Za + dárce a dobrodince farnosti

 

 

  14.30

Májová u sv. Huberta

Po

Památka sv. Klementa

18.00

Za + Annu a Josefa Kuryviálovy,

20. 5.

   Marie Hofbauera, kněze

 

sourozence, stařečky, pravnuka Ondru

Ut

————

—————

21.5.

————–

—-

————–

St

 

18.00

Za Tomáše Ivana, bratra, 2 rodiče,

22.5.

 

 

ž. a + rodinu

Čt

 

17.00

Za + Antonína Gazárka, rodiče a

23.5.

 

 

sourozence

 

 

 

24.5.

 

16.00

1. sv. zpověď dětí

 

 

18.00

Za + Bohuslava a Annu Žiškovy, 2

 

 

 

syny, rodiče z obou stran

So

 

8.00-9.00

8.00 – 9.00 příležitost sv. zpovědi

 

 

 

Pro rodiče dětí

25.5.

 

 

Ne

6. neděle velikonoční

7.00

Za + dárce a dobrodince farnosti

26.5.

První svaté přijímání

9.00

Za děti a jejich rodiče

 

 

14.30

Setkání dětí u P. Marie

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Svobodová, Brákorová, Břečková, Vajdíková, Křenová, Studničková, Bobčíková  

Strojení:  Slavíková, Chudíková, Bílková, Macháčková

Úklid fary:  č. 2

  • V úterý mše sv. nebude
  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • Na křesťanské sdělovací prostředky jsme odeslali 22 658,-
  • V pátek bude 1. sv. zpověď dětí v 16.00 hod. Potom mše sv. a po ní nácvik dětí na slavnost.
  • zpověď rodičů bude v sobotu od 8.00 do 9.00 hod.
  • Mše sv. večer v sobotu nebude
  • Příští neděli bude 1. sv. přijímání dětí. Slavnostní mše sv. v 9.00 hodin

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.