Ohlášky od 26. 3. do 2. 4. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelou Zitu Kasánkovou

26.3.

5. neděle postní

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Pobožnost Křížové cesty

 

 

14.30-15.45

Svátost smíření před svátky – kněží z děkanátu

Po

 

18.00

Za zemřelého Marka Hálu, stařečky

27. 3.

 

 

a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za živou a zemřelou rodinu Břečkovu a Vykrutilovu

28.3.

 

 

 

St

 

18.00

Za Františka Kuryviála, manželku

29.3.

 

 

Annu, živou a zemřelou rodinu Kuryviálovu a Macháčkovu

Čt

 

17.00

Za Miloslavu Hýlovu, rodinu Kočišovu,

30.3.

 

 

Olšerovu, Fibingrovu a duše v očistci

 

17.00

Příležitost k adoraci + korunka k B. milosrdenství za pokoj ve světě

 

 

17.40

Křížová cesta

31.3.

 

18.00

Za zemřelého Josefa Studénku a

 

 

 

celou rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za zemřelou Danicu Břečkovu  a

1.4.

 

 

manžela

Ne

 

7.30

Za zemřelou Marii Zýbalovu, živou rodinu s prosbou o dar zdraví, Boží ochranu a pomoc

2.4.

Květná neděle

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

 

 

14.00

Pobožnost Křížové cesty

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

 

Úklid kostela:  Lidéřovice:   Kolmašová,Konečná,Grabcová, Ivanová, Peluchová,Sukupová,Bílková

Velký úklid kostela: bude v úterý po mši svaté a čištění svícnů: prosíme ženy a  ochotné muže o výpomoc.

  • Minulou neděli se vybralo 26 788,- P.B.Zpl.

Děkovné uznání vyjadřujeme dvěma našim děvčatům za to,  že odevzdaly nalezenou peněženku s doklady. Je to velice cenné a milé gesto pozornosti.

  • + Aktivita pro děti (malé/ velké)v  našem kostele pokračuje = před oltářem je zvýrazněný kopec Kalvárie, který můžou děti –rodiče s dětmi, mladší i starší dát – křížek za modlitbu za někoho, dobrý skutek……křížek můžete udělat ze špejlí-výška do 10cm. Kamínek si dáme s dětmi každou nedělní mši svatou, jak přijdou dopředu

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.