Ohlášky od 19. do 26. 2. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelé Kateřinu a Antonína Mičolovy

19.2.

7. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za zemřelé rodiče Mokrošovy, dceru

20. 2.

 

 

Martu, zemřelou rodinu a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za zemřelé rodiče Konečné, syna

21.2.

 

 

Václava a rodiče Blažkovy

St

Popeleční

18.00

Za zemřelé rodiče Karla a Marii

22.2.

středa

 

Studénkovy  a živou rodinu

Čt

 

17.00

Za zemřelého Antonína Urbančíka,

23.2.

 

 

spolužáky a duše v očistci

 

17.40

Příležitost Křížové cesty

 

 

18.00

Za zemřelého Karla Pavku, manželku

24.2.

 

 

syna a Lenku Studničkovu

 

 

 

 

So

 

 

 

 

 

18.00

Za zemřelého Františka Ondrovčíka

25.2.

 

 

manželku,rodiče Podrazilovy a duše v o

Ne

 

7.30

Za Janu Všetulovu, manžela živou a zemřelou rodinu Doležalovu, Všetulovu a Peluchovu

26.2.

1. neděle postní

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Pobožnost Křížové cesty

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Májová a Za Školou:  Přibylová, Buchtová, Všetulová, Kazíková, Šťastná, Komínková, Břečková, Chmelařová

Ohlášky  farnosti Vnorovy

  • Sbírku dnešní neděle odešleme na Haléř sv. Petra
  • Ve středu začíná Postní doba znamením popela a jednodenním nasycením a půstu od masa.  

    Každý si bude na postní dobu dávat nějaké úkoly. I když si pochopitelně můžete dát jakékoliv, které udělají Pánu radost. Přesto tady jsou nabídky.

+ Nabídka tzv. Postních kapek – myšlenky modlitby a slovo biskupa nabízí stránky www.postnikapky.cz

+ úryvek konkrétního evangelia na každý den v postní době, pak desátek růžence a modlitba Zdrávas na úmysl Sv. Otce. Nápad nabízí biskup Martin David z ostravsko-opavské diecéze.

Aktivita pro děti (malé/ velké)v  našem kostele = před oltářem bude zvýrazněný kopec Kalvárie, který můžou děti – mladší i starší dát – křížek za modlitbu, dobrý skutek, mši svatou, nebo kamínek kolem kopce za sebezápor…aj.  Kdo tedy udělá třeba jakýkoliv dobrý skutek, něco si odřekne, půjde na mši svatou i mimo svůj zvyk, třeba  i rodiče s menšími dětmi na mši sv. –pak dají společně křížek, …. aj. – Kdo se bude chtít zapojit, přinese si ze špejlí malý křížek a nebo malý kamínek a dá jej před oltář.

  • Křížové cesty budou probíhat jako loni v pátky – děti přede mší sv. a v neděle odpoledne se budeme střídat. Každý týden je budeme aktualizovat podle těch, kteří budou ochotni si je  vzít na starost.
  • V neděli 12. března nebude Křížová cesta. Přijede Jana Olivíková z farnosti pod Hostýnem se svojí dcerkou a sestrou. Zazpívaly by modlitební písně, které skládá Jana. Myslím, že malé rozjímání nad krásou Boží lásky v postní době, by mohlo být prospěšné i nám. Program bude na hodinu. Plakátek budete mít na nástěnce.
  • V zadu v kostele máte příležitost, stejně jako loni, si vzít krabičky pro Postní almužnu.
  • Díky ženám za úklid na faře.
  • Tento pátek 24. února hned po mši svaté bych se rád setkal s rodiči dětí k prvnímu sv. přijímání. Jak jsem jim to psal na zvacím lístku. Budeme tam tentokrát společně s dětmi.
Comments are closed.