Ohlášky od 19. do 26. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

2. neděle v mezidobí

7.30

Za ž. a + rodinu Žákovu a za dar zdraví a Boží požehnání

19.1.

Votivní mše sv. za

10.00

Za ž. a + farníky s prosbou o moudrost v životě všech křesťanů

 

Jednotu křesťanů

 

 

Po

 

18.00

Za Josefa Kafku, sourozence a  rodiče

20. 1.

 

 

 

Ut

Památka sv. Anežky

7.00

Za + Františka Chmelaře, manž.,rodiče

21.1.

Římské, panny

 

 

St

 

18.00

Za + Marii Zubalíkovu, manž., syna

22.1.

 

 

Františka

Čt

 

17.00

Za + Zdeňka Čermáka, ž. a + rodinu

23.1.

 

 

a duše v očistci

 

 

 

 

Památka sv. Františka

18.00

Za Štěpána Ondrovčíka, rodiče

24.1.

Sáleského, biskupa

 

Ondrovčíkovy  a duše v očistci

So

Svátek

 

 

 

Obrácení svatého Pavla

18.00

Za + rodiče Endrychovy a ž. rodinu

25.1.

 

 

 

Ne

3. neděle v mezidobí

7.30

Za + Karla Vaštíka, rodinu Vaštíkovu a Ryškovu

26.1.

 

10.00

Za ž. a + farníky

 

Neděle Písma Svatého

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice   : Svobodová, Brákorová, Břečková, Vajdíková, Křenová, Studničková, Bobčíková

  • Dnes vychází sbírka na opravy
  • Příští neděli – je „Neděle Písma svatého“ u oltáře sv. Václava bude výstavka Biblí. Kdo budete mít bibli, která tam není, můžete ji donést. Dovnitř dejte papír se jménem, abychom ji poznali.
  • Příští neděli budou k dispozici lístky k návrhům členů do Pastorační rady. Každý dospělý, kdo bude chtít, si vezme lístek a napíše 3 jména lidí, které bude chtít, aby byli kandidáty do Pastorační rady.
  • Díky všem za úklid vánočních ozdob v kostele

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.