Ohlášky od 18. do 25. 6. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Radima Břečku, stařečky a celou rodinu

18.6.

11. neděle v mezidobí

10.00

Za žáky deváté třídy a za naše farní společenství

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Řičicovu

19. 6.

 

 

Knotkovu  a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za zemřelého Jiřího Studničku, rodiče

20.6.

 

 

a duše v očistci

St

Památka sv. Aloise

18.00

Za živé a zemřelé spolužáky ročníků

21.6.

Gonzagy , řeholníka

 

1952 a 1953

Čt

 

17.00

Za zemřelé rodiče Chudíkovy, syny

22.6.

 

 

snachu, stařečky a zemřelou rodinu

 

 

Za zemřelou Annu Tomečkovu,

23.6.

 

18.00

manžela a rodiče z obou stran

So

Slavnost

 

Za rodiče Procházkovy, snachu Janu

 

narození Jana

18.00

S prosbou o dar víry a zdraví pro

24.6.

Křtitele

 

živou rodinu

Ne

 

7.30

Za zemřelou Annu Kuncovu, Marii Jurášovu a živé a zemřelé spolužáky ročníku 1956

25.6.

12. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dražky:  Mičolová, Ivanová, Gajošová, Konečná, Petruchová, Haraštová, Malíková

Výzdoba:  Fridrichová, Jurásková, Svobodová

  • Ohlášky na přiloženém listu

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Ohlášky farnosti Vnorovy

  • Autobus na Velehrad k oslavě Cyrila a Metoděje se zapisuje v sakristii. Záloha 100,- Kč.
  • Díky všem za pomoc a nachystání oltářů ke zdárnému prožití průvodu Božího Těla.
  • Jak už bylo řečeno – v průběhu července budu odcházet na jinou štaci. Proto průběh měsíce července bude zatím z mé strany takto:

+ od 1. července do 8. července budu na první dovolené.

  1. července pojedu na tábor

+ 9. července v neděli proběhnou ráno mše svaté jako obvykle.

Odpoledne bude pak na farní zahradě ve 14.30 hod. farní den . Bude to zároveň naše poslední  oficiální společné setkání, na které jste zváni.

+ od 10. července do 15. července budu mít ve všední dny také dovolenou.

Úmysly z tohoto týdne, si postupně přesuňte ke svým  úmyslům, které máte třeba na podzim. Nebo se s někým z rodiny domluvte.

+ 16. července v neděli budu mít ještě mši svatou, jako obvykle a pak už musím přebírat farnosti, které jsem dostal.

Kdyby byly provozní změny. Budou včas oznámeny.

Comments are closed.