Ohlášky od 18. do  25. 2. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Pavla Studničku a ž. rodinu
18.2. 1. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
Po   18.00 Za + rodiče Tomečkovy, Janečkovy
19. 2.     a stařečky
Ut   7.00 Za + Františka Bobčíka, rodiče z o stran
20. 2.     a duše v očistci
St   18.00 Za + Lenku Studničkovu a rodiče
21.2.     Glozovy
Čt Svátek 17.00 Za + rodiče Chudíkovy, 2 syny a duše
22.2. Stolce sv. Petra   v očistci
  17.00 Adorace  NSO
23.2.   18.00 Za + rodiče Konečné, syna Václava
      a rodiče Blažkovy
So      
    18.00 Za + Antonína Ondrovčíka, ž. a +
24.2.     rodinu Machynkovu a Ondrovčíkovu
Ne   7.30 Za Vladimíra Cibulku, ž. a + rodinu
25.2. 2. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Záhoříková, Uhlíková,  Řičicová, Pinďáková, Trávníčková, Knotková

  • V pátek bude místo Křížové cesty adorace přede mší sv. v 17.00 hod. na úmysl sv. Otce
  • Příští neděli odešleme sbírku na Haléř sv. Petra
  • Vzadu jsou papírové skládačky na pokladničku Postní almužny. Opět jako vloni, můžeme odkládat nějakou tu korunu, když si odřekneme cokoliv…
  • Příští neděli je připomínka neblahého výročí převzetí moci v naší vlasti. Je to první neblahá osmička v dějinách naší historie v tomto roce.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.