Ohlášky od 18. do 24. 10. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + členky ž. růžence
18.10. 29. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
  Misijní neděle    
Po   18.00 Za Jana Baďuru, manž., Vladimíra
19. 10.     Lindlera a rodiče
Ut   7.00 Za + Karla Smetku, ž. a + spolužáky
20.10.     ročníku 1940
St   18.00 Za Františku Ondrovčíkovu, rodiče
21.10.     Tomečkovy  a duše v očistci
Čt Památka 17.00 Za Aloise a Františku Cibulkovy
22.10. Sv. Jana Pavla II.   sourozence z obou stran
     
23.10.     Za + Cyrila Zachara, manž. Marii
    18.00 a dceru Anežku
So      
    18.00 Za + Jana Konečného, manželku,
24.10.     sourozence a + rodinu
Ne   7.30 Za + Aloise Konečného, manželku sourozence a stařečky z obou stran
25.10. 30. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

  • Mše sv. dále jen v 6 lidech z těch, kdo dali úmysl. Jestli vás může být více-domluvte se na počtu 6 zástupců.
  • Dále platí možnost prožít mše sv. přes media.
  • Příležitost ke svátosti smíření/ popřípadě ke sv. přijímání pro jednotlivce – bude v tomto týdnu – v PONDĚLÍ a PÁTEK  na faře v sále od 00 do 17.30 hodin. V případě požádání – po domluvě – kdykoliv.
  • Na nedělní mši sv. v 10.00 hodin vždy něco řeknu k tématu náboženství pro 3. třídu. Než bude možnost být ve škole.
  • Příští neděli také na desáté mši sv. Bude za farnost další skupina biřmovanců.
  • Příští týden vychází výročí posvěcení našeho kostela.
  • Příští neděli se mění letní čas na zimní.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.