Ohlášky od 17. do 24. 5. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 6. neděle velikonoční 7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého
17.5. Den modliteb za pronásledované křesťany 10.00 Za ž. a + farníky
Po   15.30 Pohřeb – Konečný Antonín
18. 5.      
Ut   7.00 Za + Františku Macháčkovu, rodiče
19.5.     a sourozence
St Památka sv. Klementa 18.00 Za + Jenovéfu Slavíkovu, Františka
20.5. M. Hofbauera, kněze   Slavíka a duše v očistci
Čt Slavnost 17.00 Za Tomáše Ivana, bratra, rodiče z o.
21.5. Nanebevstoupení Páně   stran, ž. a + rodinu
     
22.5.   18.00 Za Jana Bobčíka, rodiče a duše v očistci
So      
    18.00 Za ž. a + spolužáky ročníku 1940
23.5.      
Ne   7.30 Za +Zdeňka Svobodu a rodiče z o. stran
24.5. 7. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky


Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Studničková, Třináctá, Kozumplíková, Sasínová, Grabcová, Břečková, Berková

  • Pokračuje stále počet 100 lidí v kostele, desinfekce rukou, roušky a rozestupy. Pokyny jsou pod kůrem na nástěnce.
  • Od čtvrtka začíná novéna před slavností Ducha Svatého.
  • V pátek po mši svaté /22. května/ prosím alespoň jednoho rodiče dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání. Mohly by přijít i děti 3. třídy
  • V pondělí bude pohřeb v 15.30 h z kostela
  • Vzadu v kostele jsou kalendáře k volnému rozebrání

 

SVÁTOST   SMÍŘENÍ  – na FAŘE v sále

v týdnu 17. – 24. května

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota neděle
Půl hodiny před pohřbem půl hod před

mší sv.

 

16.30-17.45

 

16.00-16.45

 

16.30-17.45

 

———

Půl hod před mší sv.

 

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.