Ohlášky od 17. do 24. 11. 2019

posted in: Ohlášky | 0

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

33. neděle v mezidobí

7.30

Za Annu a Antonína Motyčkvy, rodinu Kozumplíkovu a Vašíčkovu, duše v oč.

17.11.

Hodová mše sv.

10.00

Za ž. a + farníky

 

ke cti sv. Alžběty

 

 

Po

Posvěcení římských

14.30

Pohřeb – Pavel Zýbal

18. 11.

bazilik sv. Petra a Pavla

 

 

Ut

 

7.00

Za + Jana Motyčku,2 manželky,

19.11.

 

 

ž. rodinu

St

 

18.00

Za + rodiče Pálichovy, syna a duše

20.11.

 

 

v očistci

Čt

Památka Zasvěcení

17.00

Za + Františku Ondrovčíkovu, rodiče

21.11.

P. Marie v Jeruzalémě

 

Tomečkovy a duše v očistci

Památka sv. Cecílie

 

 

22.11.

panny a mučednice

18.00

Za + Jenovéfu Zadníčkovu, manžela a sourozence

So

Celodenní adorace farnosti

9.00

Zahájení adorace

 

 

17.45

Ukončení adorace

23.11.

 

18.00

Za rodinu Zálešákovu a Břečkovu

Ne

Slavnost

7.30

Za Karla Polácha, stařečky z o. stran a duše v očistci

24.11.

Ježíše Krista Krále

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Hlavní: Radouchová, Sasínová, Petruchová, Grabcová, Řičicová, Studénková

Strojení: Vajdíková, Břečková, Tomečková

  • Na tuto sobotu připadá celodenní adorace farnosti
  • Minule se vybralo 14 990,- P.B.Zpl.
  • V pondělí bude pohřeb ve 14.30 h. Pavla Zýbala

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.