Ohlášky od 17. do 24. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
17.1. 2. neděle v mezidobí 10.00 Za + Josefa Konečného rodiče, sourozence a duše v očistci a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele
Po Památka P. Marie, Matky 18.00 Za Františku a Štěpána Jakoubkovy
18. 1. Jednoty křesťanů rodiče z obou stran a duše v očistci ON-LINE
Ut   7.00 Na poděk. P.B. a P.M. za dar zdraví s
19.1.   prosbou o požehnání a za ž. a  + rodinu
St 18.00 Za Josefa Kafku, bratry, rodiče
20.1. a ž. rodinu
Čt Památka sv. Anežky 17.00 Za + Marka Lepku, ž. a + rodinu
21.1. Římské, panny a duše v očistci
  16.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření – na faře
18.00 Za  Jana a Marii Konečné, rodiče
22.1. a rodinu Vetiškovu ON-LINE
So
18.00 Za + Zdeňka Čermáka, ž. a + rodinu
23.1. a duše v očistci
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
24.1. 3. neděle v mezidobí 10.00 Za + Štěpána Ondrovčíka, rodiče Ondrovčíkovy a duše v očistci a za naše farní společenství ON-LINE
Neděle Písma Svatého 15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

  • Od pondělí začíná týden modliteb za Jednotu křesťanů
  • V pátek bych opět přivítal třídu – skupinu P. Josefa na mši sv.
  • Kdo má v tomto roce svatbu –tak se mi postupně přihlašte, abychom se domluvili na setkáních.
  • Příští neděli bude – Neděle Božího Slova a také Za Jednotu křesťanů –
  • Ve čtvrtek 21. ledna je možnost se podívat na Tříkrálový koncert z Arcibiskupského sálu v Olomouci v 18.00 hod. Na ado.cz nebo na www.olomouc.eu.
  • Charita Veselí n/M přijme pracovníka na pozici zdravotní sestry v domácí péči. Podrobnosti na nástěnce.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.