Ohlášky od 16. do 23. 5. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého
16. 5. 7. neděle velikonoční 10.00 Za naše farní společenství
  14.30 Májová u sochy Nejsvětějšího. Srdce Ježíšova
Po   18.00 Za rodinu Cibulkovu, Čajkovu
17. 5.   a Grabcovu
Ut   7.00 Za rodiče Halíčkovy, + rodinu a duše
18.5.   v očistci
St   18.00 Za + Františku Macháčkovu manž.,
19.5.   rodiče a sourozence
Čt Památka sv. Klementa Za ž. a + rodinu Motyčkovu, Šimšíkovu
20.5. M. Hofbauera,kněze 17.00 Sovkovu a Drábkovu
     
21.5.   18.00 Za Tomáše Ivana, bratra, rodiče z o. str
ž. rodinu
So   18.00 Za Annu a Josefa Kuryviálovy,
22.5.   sourozence a stařečky
Ne Slavnost 7.30 Za + Aloise Ivana, manželku a ž. rodinu
23.5. Seslání Ducha Svatého 10.00 Za naše farní společenství
  14.30 Májová u kapličky

 

Úklid kostela:  Lidéřovice: Čapková, Tomečková, Nejedlíková, Macháčková, Macháčková, Peluchová, Trávníčková

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • V pátek zvěte děti na mši sv.
  • V pátek bude pak v 19.00 hod mše sv. pro mládež k Duchu Sv. s prosbou za tábory a za ty, kdo je povedou
  • Sbírku příští neděli věnujeme na církevní školy
  • Od ctitelů sv. Jana Nepomuckého 21 900,- P.B.Zpl.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.