Ohlášky od 14. do 21. 8. 2022

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslavahodina      Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelou rodinu Kočišovu, Smetkovu a Tomečkovu
20. neděle v mezidobí10.00Za naše farní společenství
14.8.
PoSlavnost Nanebevzetí 16.00Pohřeb – Šuráňová  Hedvika
15. 8.Panny Marie(Doporučený zasvěcený svátek)18.00Za zemřelého Josefa Spáčila, dvoje rodiče a duše v očistci
Ut7.00Za zemřelé rodiče Gazárkovy a zemřelé
16.8.rodiče Tomečkovy
St 18.00Za Zemřelou Marii Pavkovu, rodiče z
17.8.obou stran, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Čt17.00Za živé a zemřelé spolužáky ročníku
18.8.1951-52
19.8.18.00Za rodiče Marii a Václava Vajdíkovy,
Stařečky z obou stran, živou a zemřelou rodinu
SoPamátka sv. Bernarda11.00Svatba – Petr Bílek               Lenka Sasínová
opata a uč. církve
20.8.18.00Za zemřelé rodiče Pavlíčkovy, Radima Břečku, živou a zemřelou rodinu
Ne 7.30Za Pavla Spáčila a rodiče z obou stran
21. neděle v mezidobí
21.8.Hrubá mše sv. na louce u Moravy10.00Za naše farní společenství a za všechny vedoucí našich táborů

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice:  Gazárková, Malíková, Přibylová, Zálešáková, Kučerová, Chudíková, Grabcová

Strojení: Kuryviálová, Zubalíková, Kočišová, Sovková

  • V pondělí bude pohřeb v 16.00 hod. Hedviky Šuráňové
  • V sobotu bude v 11.00 hod. svatba Lenky Sasínové a Petra Bílka
  •  V neděli bude v 10.00 hodin mše sv. na louce u Moravy v rámci Indiánského léta
  • Příští neděle je třetí v měsíci. 
  • V neděli 28. srpna je farní den, další neděli 4.9. oslavíme dožínky, v sobotu 10.9. pojedeme na farní pouť – plakátek a fotografie máte na nástěnce. Pište se v sakristii.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Comments are closed.