Ohlášky od 14. do 21. 7. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

15. neděle v mezidobí

7.30

Za + Cyrila Chudíka, manželku a sourozence

14.7.

Na louce u Moravy

10.00

Za ž. a + farníky a všechny táborníky

Po

Památka sv. Bonaventury

18.00

Za + Jindřicha Vítka, vnuka Petra,

15. 7.

biskupa a učitele církve

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za Františka Dvorského, ž. rodinu,

16.7.

 

 

jejich přátele a duše v očistci

St

 

18.00

Za + rodiče Kostkovy a duše v očistci

17.7.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za rodiče Rybkovy a Marii

18.7.

 

 

Ondrovčíkovu

 

 

 

19.7.

 

18.00

Za Tomáše Matušku, manž., děti,

 

 

 

ž. rodinu a duše v očistci

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Marii a Josefa Motyčkovy, rodiče z o. stran

20.7.

 

 

 

Ne

16. neděle v mezidobí

7.30

Za Josefa Cibulku, ž. a + rodinu

21.7.

 

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Pinďáková, Trávníčková, Knotková, Vaštíková, Slavíková, Čambalová, Břečková

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • Dnešní desátá mše sv. bude opět na louce u Moravy v rámci farního dne
  • Příští neděli vychází sbírka na opravy

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901

Comments are closed.