Ohlášky od 14. do 21. 2. 2021

posted in: Ohlášky | 0

ON-LINE mše svaté můžete nově sledovat ZDE.

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
14.2. 6. neděle v mezidobí 10.00 Za + Antonína a Kateřinu Mičolovy a za naše farní společenství
    15.00-16.00 Podávání sv. přijímání – v kostele

Pomazání nemocných zájemcům

Po   18.00 Za + rodiče Studénkovy, stařečky
15. 2.     a duše v očistci
Ut   7.00 Za + Josefa Káčera, 2 rodiče
16.2.      a duše v očistci
St Popeleční středa 18.00 Za rodiče Komoňovy a stařečky
17.2.   Od 19.00-do 19.30 Udělování popelce
Čt      
18.2.   15.00 Pohřeb – Sovka Karel
       
  16.00-17.30 Příležitost jednotlivců ke Sv. smíření a přijímání a udělení popelce – na faře
    17.30 Křížová cesta
19.2.   18.00 Za Josefa Pavku, rodiče a Lenku
      Studničkovu
So Výročí svatby 10.30 Na poděkování za 50 let společného života tří manželských párů s prosbou o Boží ochranu do dalších let
    18.00 Za rodiče Endrychovy, ž. a + rodinu
20.2.   Od 18.30-do 18.45 Udělování popelce
     
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
21.2. 1. neděle postní 10.00 Na poděk. za přijatá dobrodiní s prosbou o ochr. P.Marie do dalších let pro rodinu Pilnajovu a Macháčkovu a za naše farní společenství
    14.00 Křížová cesta

Podávání sv. přijímání a udělení popelce

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

  • Ve středu – začíná Postní doba – všichni nebudou moci být na mši sv. Zůstává zatím stále stejný počet lidí v kostele. Účastněte se dále mší sv. a pobožností přes TV a obrazovky. S dětmi se  v pátky  spojte s námi přes obrazovky, aby s námi v pátky byly ve spojení. Kromě těch, kdo budou na mši sv. ze 3. třídy.
  • V pátek opět bych rád přivítal 3. třídu – skupinu Ivanové na mši sv.
  • V pátky – Křížové cesty přede mší sv. – budou je vést určené rodiny.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.