Ohlášky od 13. do 20. 2. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelého Martina a Františku Zrůnovy a rodiče Všetulovy

13. 2.

6. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

Po

 

18.00

Za zemřelé rodiče Jana a Marii Břečkovy

14. 2.

 

 

a živou rodinu

Ut

 

7.00

Za Karla Pavku, manželku., syna a

15.2.

 

 

Lenku Studničkovu

St

 

18.00

Za rodiče Komoňovy a stařečky

16.2.

 

 

 

Čt

 

 

Na poděkování za 60let manželství a za

17.2.

 

17.00

přijatá dobrodiní

 

 

 

18.2.

 

18.00

Za zemřelé rodiče Tomečkovy a

 

 

 

Janečkovy  a za živou a zemřelou rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za zemřelé rodiče Mokrošovy, dceru

19.2.

 

 

Martu a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za zemřelého Antonína a Kateřinu Mičolovy a  živou rodinu

 

7. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

20.2.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Za Školou, Dolní a Zelničky: Břečková, Komoňová, Ondrovčíková, Pátková, Procházková, Pavková, Zubalíková

  • Příští neděle je třetí v měsíci. Vychází sbírka na opravy.
  • Příspěvky z Betléma jsou 8 121,- P.B.Zpl.
  • Příští týden je také národní týden manželství. Přejeme všem manželům hojnost Božího požehnání a sílu Ducha Svatého na jejich společné plavbě životem.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.