Ohlášky od 12. do 19. 7. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 15. neděle v mezidobí 7.30 Za + Marii Kočišovu, manž., stařečky Knotkovy
12.7. Mše sv. u Moravy 10.00 Za ž. a + farníky zvláště za vedoucí táborů
       
Po —— —–
13. 7. —– ——
Ut —-
14.7. ——   —-
St Památka sv. Bonaventury 18.00 Za + Jakuba Konečného, manž. a děti
15.7. biskupa a učitele církve    
Čt —— —– ——
16.7. —— —- ——
—-
17.7.
 
So      
    18.00 Za Václava Šimšíka, ž. a + rodinu
18.7.     Šimšíkovu a Macháčkovu
Ne   7.30 Za + Františku a Martina Zrůnovy a kněze Jana Sovku
19.7. 16. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul.      Kráčalka a Spinek: Otrubová, Zacharová, Hnátková, Komínková  

Váverková, Pechová

Strojení:  Žádníková, Pilnajová, Borková

Úklid fary: slupina č. 5

  • V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek budu mít dovolenou

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.