Ohlášky od 12. do 19. 12. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha
12. 12. 3. neděle adventní 10.00 Za naše farní společenství
  14.30 Svátost smíření před svátky
Po Památka sv. Lucie 14.30 Pohřeb – Antonín Strachota
13. 12. panny a mučednice
Ut Památka sv. Jana od Kříže 6.45 Za P. Lamberta Studénku
14.12. kněze a učitele církve
St   18.00 Za + Marii Studničkovu, manžela, rodiče
15.12.   z obou stran
Čt 17.00 Za Karla Kočiše, manželku, ž. a + rodinu
16.12.
17.12. 18.00 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy,
ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu
So 18.00 Za Marii a Karla Uhlíkovy, syna a
18.12. stařečky
Ne   7.30 Za + Antonína Pavku, ž. rodinu s prosb. za dar zdraví a Boží ochranu
4. neděle adventní 10.00 Za naše farní společenství
19.12.  

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice: Tomečková, Zacharová, Janoušková, Urbančíková, Svobodová, Gazárková, Malíková

  • Dnes bude  smíření pro naši farnost. Je to příležitost, kterou využijte. Každá farnost je nyní vyzývána, aby využila sv. smíření v termínu ve své farnosti, aby se nenakupil počet lidí na poslední chvíli v posledních dnech adventu. Kněží je nás k dispozici  o 3 méně.

Zpovídat se bude: u křtitelnice, u kazatelny, u sv. Václava, u bočního vchodu, v obou zpovědnicích a pak 2 kněží na faře. Jména máte informačním papíru. Sv. přijímání zhruba po 20 minutách v kostele.

  • Dnešní sbírku obětujeme na bohoslovce T. konviktu.
  • V pondělí bude pohřeb našeho farníka Antonína Strachoty ve 14.30 hod.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 68001

Comments are closed.