Ohlášky od 12. do 19. 1. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1948
12.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště dnes  za všechny, kteří se narodili a nejsou
      dosud pokřtěni
Po   18.00 Za + Pavla Chudíka, rodiče z obou stran
13. 1.     ž. rodinu a duše v očistci
Ut   7.00 Za těžce nemocnou osobu
14.1.      
St   18.00 Za Karla Matušku, rodiče z obou stran
15.1.     ž. rodinu a duše v očistci
Čt   17.00 Za + Marii Dytrychovu, rodiče
16.1.     a duše v očistci
Památka    
  Sv. Antonína, opata 18.00 Za Františku a Štěpána Jakoubkovy
17.1.     rodiče a duše v očistci
So Památka Panny Marie, 7.00 Za + rodiče Gazárkovy, Šmachovy
  Matky Jednoty   a Františku Kozumplíkovou
18.1. křesťanů    
Ne 2. neděle v mezidobí 7.30 Za ž. a + rodinu Žákovu a za dar zdraví a Boží požehnání
19.1. Za Jednotu křesťanů 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o moudrost v životě všech křesťanů
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice : Pavková, Havlíčková, Polášková, Urbančíková, Ivanová, Machová, Fojtíková

  • Příští neděli vychází pravidelná sbírka na opravy
  • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za Jednotu křesťanů.
  • V neděli je v Javorníku v evangelickém kostele Ekumenická bohoslužba v 15.00 hod.
  • V pondělí bude úklid
  • V sobotu bude mše sv. ráno.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.