Ohlášky od 11. do 18. 9. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelé rodiče Kaňovy, syna, živou rodinu a duše v očistci
11.9.24. neděle v mezidobí  
 Pouť k P. Marii u kapličky14.30Za ž. a + ctitele P.Marie a na poděkování za přijatá dobrodiní a za naše farní společenství
    
PoJména Panny Marie18.00Za živou a zemřelou rodinu Kočišovu,
12. 9.  Řičicovu a Jurečkovu a duše v očistci
UtPamátka sv. Jana————-
13.9.Zlatoústého, biskupa————-
StSvátek15.00Pohřeb – Karel Pavka
14.9.Povýšení Sv. Kříže  
Čt   
15.9.Památka15.00Pohřeb – Anastázie Komoňová
 Panny Marie Bolestné  
    
   
16.9.Památka sv. Ludmily18.00Za zemřelého Jana Žáka, rodiče,
   živou a zemřelou rodinu
So 14.00Svatební obřad: Radek Polášek                           Klára Tomečková
  18.00Za zemřelou Marii a Karla Gazárkovy,
17.9. 1živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Ne 7.30Za zemřelou Marii Hozákovu, rodiče z obou stran a duše v očistci
18.9.25. neděle v mezidobí  
 10.00Za naše farní společenství
   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice:  Řičicová, Pinďáková, Trávníčková, Vaštíková, Slavíková, Čambalová, Břečková

Strojení:  Přibylová, Gazárková, Kolská

Ohlášky přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

  • Velké díky za nachystání věcí na slavnost Poděkování za úrodu při minulé neděli.
  • Díky za společenství modlitby při pouti za naše rodiny, kterou jsme v sobotu prožili. A také díky všem za pomoc při její organizaci.
  • V úterý mše sv. nebude, máme setkání spolužáků,
  • Ve středu bude v 15.00 hodin pohřeb – Karel Pavka
  • Ve čtvrtek bude v 15.00 hodin  pohřeb – Anastázie Komoňová
  • V pátek bude další dětská mše sv.

Přijďte už v 16.45 hod na faru, kdy bude začínat setkání jako společenství, které se zakončí zkouškou zpěvu na následující mši sv. Zve Katka Hochová.

  • V pátek po mši sv. v 18.30 hod. prosím na setkání alespoň jednoho z rodičů dětí, které by mohly jít letos k 1. sv. přijímání. Základem pro přípravu na 1. sv. přijímání je samozřejmě křest a předchozí roky náboženství.
  • V sobotu bude svatba ve 14,00 hodin   – Radek Polášek a Klára Tomečková
  • Od ctitelů P. Marie od kapličky  9000,- kč
  • Ctitelé P. Marie od kapličky děkují Obecnímu úřadu v čele s panem starostou za opravu kapličky a úklid jejího prostranství
Comments are closed.