Ohlášky od 11. do 18. 6. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

10. neděle v mezidobí

7.00

Za zemřelého Karla Červeného, manželku Marii a duše v očistci

11.6.

Průvod Božího Těla

9.00

Za naše farní společenství

 

do Lidéřovic

 

 

Po

 

18.00

Za Antonína Studničku, manželku

12. 6.

 

 

Marii, rodiče a duše v očistci

Ut

Památka sv. Antonína

—        pouť na sv. Antonínek

13.6.

z Padovy, kněze a uč. církve

St

 

18.00

Za manžele Zdeňka a Marii Svobodovy

14.6.

 

 

2 rodiče a živou rodinu

Čt

 

17.00

Za zemřelé rodiče Rybkovy a Marii

15.6.

 

 

Ondrovčíkovu

Slavnost Nejsvětějšího

17.00

Příležitost ke svátosti smíření pro žáky deváté třídy

16.6.

Srdce Ježíšova

18.00

Za Josefa Tomečka, živou a zemřelou rodinu

So

Památka

 

 

 

Neposkvrněného srdce

18.00

Za zemřelé rodiče Pavkovy, syna

17.6.

Panny Marie

 

zemřelou rodinu a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za Radima Břečku, stařečky a celou rodinu

18.6.

11. neděle v mezidobí

10.00

Za žáky deváté třídy a za naše farní společenství

 

 

 

 

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Dražky: Všetulová, Kuryviálová, Břečková, Tomečková, Kostková, Ehrlichová

Výzdoba:  Sahajová, Spáčilová, Strachotová, Studničková

  • V úterý mše svatá nebude, máme pouť kněží na Sv. Hostýn a pod večer je pouť na Sv. Antonínku
  • V neděli bude desátá mše svatá za 9. třídu
  • Od sv. přijímání 2000,- P.B.zpl.
  • V pátek od 17.00 hodin příležitost ke sv. smíření pro žáky 9 třídy.
  • V pátek bude na Slavnost Srdce Ježíšova mše sv. s varhanami a po mši sv. výstav NSO s litaniemi a se zásvětnou modlitbou.
  • Příští neděle je třetí v měsíci

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.