Ohlášky od 11. do 18. 4. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Neděle 9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

11.4. Milosrdenství 10.00 Za Marii a Jana Poláškovy, dceru Hanku, ž. a + rodinu a naše farní společenství
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

Po   18.00 Za + rodiče Symerské a + rodinu
12. 4.  
Ut   7.00 Za + Antonína Poláška, manž. Marii
13.4.   a dceru Marii
St   18.00 Za+ Marii Gazárkovu, manžela,
14.4.   rodinu Novákovu a  Švehlovu
Čt   17.00 Za + rodiče Křížanovy, rodiče z obou
15.4.   stran, ž. rodinu a duše v očistci
     
16.4.   18.00 Za + Jindřicha Čambalu, manželku, zetě
Václava Zacharu a manželku
So   18.00 Na poděk. za 65 let společného života, za dar zdraví a B. požehnání do dalších let
17.4.  
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

18.4. 3. neděle velikonoční 10.00 Za + Marii Spáčilovu, 2 rodiče a duše v očistci a za naše farní společenství
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

 

  • v pátek na mši sv. bych opět rád přivítal třídu –skupinu P. Josefa.

Počty  omezení se nemění, zůstávají zatím stejné, jako doposud. Stále ještě platí spojení přes kamery a sv. přijímání v časech určených.

Sbírky o velikonocích:

Seminář  =    11 327,-  P.B.Zpl.

Boží Hrob = 14 033,- P.B.Zpl.

Ostatní =       29 025,- P.B.Zpl.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.