Ohlášky od 1. do 8. 5. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

3.neděle velikonoční

7.30

Za naše farní společenství

 

Žehnání hasičského auta

10.00

Za živé a zemřelé ctitele sv. Floriána a hasiče

1.5.

 

14.30

Setkání  u sochy sv. Floriána v Lidéřovicích s prosbou za mír  a pokoj ve světě a májová

Po

Památka sv. Atanáše

15.00

Pohřeb – Marie Vajdíková

2. 5.

biskupa a uč. církve

 

 

Ut

Svátek sv. Filipa a Jakuba

7.00

Za Pátra Jana Kočiše, sestru Anastázii,

3.5.

apoštolů

 

synovce Josefa a duše v očistci

St

 

18.00

Za zemřelého Floriána Žáka, manželku,

4.5.

 

 

2 syny, dceru,3 zetě a duše v očistci

Čt

 

16.00

Příležitost k adoraci a sv. smíření

5.5.

 

17.00

Za zemřelého Františka Gazárka, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Památka sv. Jana

 

 

6.5.

Sarkandra, kněze a muč.

7.00

Za živé a zemřelé osmdesátníky

 

 

 

 

So

 

—-

 

 

 

—-

 

7.5.

 

—-

 

Ne

 

7.30

Za zemřelého Ladislava a Františku Paďourovy a duše v očistci

 

4.neděle velikonoční

10.00

Za naše farní společenství s prosbou o požehnání pro naše maminky

8.5.

 

14.30

Setkání  u sochy sv. Huberta u Moravy a májová

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.

Strojení:

  • Dnes odpoledne bude ve 14.30 setkání u sochy sv. Floriána.
  • V pondělí bude pohřeb – Marie Vajdíková
  • Ve čtvrtek bude v 16.00 hod adorace a sv. smíření
  • V pátek bude mše sv. ráno V sobotu mše sv. nebude
  • Sbírku příští neděle odešleme na křesťanská media
  • Nemocné obejdu ve středu, ve čtvrtek a v pátek dopoledne v obvyklých časech.
  • V pátek odpoledne a v sobotu zde nebudu k dispozici

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Comments are closed.