Ohlášky od 1. do 8. 11. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne      
1.11. Slavnost

Všech Svatých

10.00 Za Antonína Šmacha, syna, ž. a + rodinu Šmachovu a Chudíkovu

a za naše farní společenství

       
Po Vzpomínka na všechny 7.00 Na úmysl Svatého Otce
2. 11. věrné zemřelé 18.00 Za všechny zemřelé naší farnosti
Ut   7.00 Za + Marii Cvekovu a duše v očistci
3.11.      
St Památka sv. Karla 18.00 Za rodiče Poláškovy, syna Josefa
4.11. Boromejského, biskupa   vnuka Miroslava a duše v očistci
Čt   17.00  Za společenství modliteb matek ve Vnorovech
5.11.      
  15.00 Adorace – po dvojicích
6.11.   18.00 Za Anežku Pavkovu, rodiče a duše
      v očistci
So Svátek    
  Posvěcení Lateránské 18.00 Za Martina Uřičáře,sestru Marii
7.11. baziliky   a rodiče z Obou stran
Ne      
8.11. 32. neděle v mezidobí 10.00 Za Cyrila a Alžbětu Břečkovy a rodiče z obou stran,

a za naše farní společenství

       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

  • NEMOCNÍ: Ve středu / Kopanice, Kampionka a Dolina/

Ve čtvrtek  / Lidéřovice /      V  pátek    / Vnorovy /

Kdo by měl nějaké těžkosti, kde bych nemohl přijít v tyto dny. Pak přijdu po domluvě jindy.

  • V pondělí bude mše sv. ráno v 7.00. hodin a pak v 18.00hod.

v 19.00 hod. se pomodlím u kněžského hrobu odpustkovou modlitbu za zemřelé a pak obejdu hroby se svěcenou vodou. Protože platí zákaz  shromažďování  proto se pomodlím soukromě.

  • smíření a sv. přijímání PONDĚLÍ /STŘEDA / PÁTEK   – od 15.00 hod do 17.00 hod.          V NĚDĚLI pak  9.00 DO 9.45. HOD.      =     na faře.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.