Ohlášky od 1. do 8. 1. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

Slavnost

7.30

Za rodiče Sovkovy, syna Martina, vnuka Martina a duše v očistci

1.1.

Matky Boží P. Marie

10.00

Za živé a zemřelé padesátníky

 

Nový rok 2023

 

 

Po

Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

14.30

 

Pohřeb – Marie Tomečková

2. 1.

biskupů a uč. církve

 

 

Ut

Nejsvětějšího

7.00

Za Antonína a Martina Studénkovy,

3.1.

Jména Ježíš

 

jejich manželky a duše v očistci

St

 

18.00

Za zemřelé Karla a Marii Zacharovy,

4.1.

 

 

živou a zemřelou rodinu, duše v očistci

Čt

 

17.00

Za živé a zemřelé spolužáky ročníku

5.1.

 

 

1944 a 1945

 

17.00

Příležitost k adoraci a ke sv. smíření

 

Slavnost

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Kostkovu

6.1.

Zjevení Páně

 

a Všetulovu

So

Sobota

 

Za Milenu Bezděkovou rodiče

 

Po Zjevení Páně

18.00

Grabcovy, syna Antonína, stařečky

7.1.

 

 

a živou rodinu

Ne

Svátek

7.30

Za zemřelé Jana a Marii Poláškovy a syna Jana

8.1.

Křtu Páně

10.00

Za naše farní společenství

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Vinohradní a Dolina: Hurtíková, Motyčková, Zubatá, Urbančíková, Chudíková, Pavková, Motyčková

  • V pátek bude žehnání vody, kadidla a křídy. Děti, přijďte v kostýmech králů. Protože bude žehnání koledníkům. Seřadíte se do průvodu pod kůrem.
  • V sobotu budou chodit skupinky v rámci Tříkrálové sbírky.
  • Místní organizace KDU-ČSL a VFM vás srdečně zve na II. ročník znorovského plesu, který bude v sobotu 7. ledna od 19.30 hod. dary do tomboly můžete přinést v pátek 6. ledna od 19.00 hod. do Orlovny. Díky za vaši účast.
  • Příští nedělí Křtu Páně končí vánoční doba
  • Výtěžek z vánočního koncertu, který byl odeslán na TvNOE činil 18 000,-

(email: jojel@quick.cz, tel: osobní 776 680901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.