Ohlášky 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání
27.12. Svaté Rodiny

Ježíše, Marie a Josefa

10.00 Za Jana Břečku, syna, dceru a rodiče

Za  rodiny naší farnosti s prosbou o

Požehnání pro jejich křesťanskou výchovu

ON-LINE

 

  15.00-17.00 Podávání sv. přijímání
Po Svátek 18.00 Za rodiče Knotkovy, sestru Marii
28. 12. Mláďátek, mučedníků a stařečky ON-LINE
Ut —-  
29.12.  
St   18.00 ON-LINE
30.12.      
Čt Závěr roku

2020

18.00 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání pro všechny ON-LINE
31.12.     kdo pomáhali v kostele a za živé i zemřelé farníky
Nový rok 2021 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání
1.1. Matky Boží 10.00 Za ž. a + rodinu Komínkovu a
  Panny Marie   Tomečkovu  s prosbou o požehnání pro celý svět ON-LINE
  15.00-17.00 Podávání sv. přijímání
So Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře    
2.1. Naziánského, biskupů 18.00 Za + rodiče Anastázii a Jana Sovkovy,
    syna Martina a vnuka Martina
Ne 2. neděle 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání
3.1. po Narození Páně 10.00 Za + Karla a Marii Zacharovy, ž. a + rodinu a duše v očistci ON-LINE
  15.00-17.00 Podávání sv. přijímání
  • Z důvodu nařízení vlády ČR se omezuje setkávání. Pro náš kostel – Mše sv. budou do 30 lidí: základ bude tvořit úmysl lidí, kteří dali na mši sv., + ti kteří  předříkávají růženec pak ti, kteří budou tvořit jádro přítomných pro tento týden
  • Na všední dny to budou matky, které se modlí v rámci modliteb matek

Na slavnosti: – Na Závěr roku za mládež a na Nový rok za krojované

  • vneděli biřmovanci – poděkování za biřmování

Milostiplnou naději do Nového roku a požehnané kroky s přítomností Ducha Svatého v budoucnosti dalších dějin Vašeho života.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.