Ohlášky 19. – 26. 2. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + rodiče Mokrošovy a duše v očistci
19.2. 7. neděle v mezidobí    
    10.00 Za ž. a + farníky
Po   18.00 Za + Karla Pavku, manž., syna a
20. 2.     Lenku Studničkovu
Ut   7. 00 Za + Alžbětu Pavkovu, manž., zetě
21.2.      
St Svátek 18.00 Za rodiče Konečné, syna Václava
22.2. Stolce Sv. Petra   a rodiče Blažkovy
Čt Památka 17.00 Za + rodinu Studénkovu
23.2. Sv. Polykarpa,biskupa    
     
24.2.   18.00 Za + Zdeňka Břečku,   ž. a +
      spolupracovníky a duše v očistci
So    
    18 00 Za + Marii Ondrovčíkovu, manž.,
25.2.     + rodiče Podrazilovy
Ne   7.30 Za Kateřinu a Antonína Mičolovy
26.2. 8. neděle v mezidobí    
    10.00 Za ž. a + farníky

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Dolina: Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Kolajová, Ivanová

Strojení:

  • Sbírka z minulé neděle 24 530,- P. B.Zpl.
  • Dnešní sbírku odešleme na Svatopetrský haléř
  • V zadu v kostele máte přihlášku na Pří-Znorovský tábor u Moravy pro 1.-6. třídu.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.