Ohlášky 19. – 26. 11. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 33. neděle v mezidobí 7.30 Za + Františka Ondrovčíka, manž., ž. rodinu
19.11. HODOVÁ KE CTI

SV. ALŽBĚTY DURYNSKÉ

10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za všechny dobrodince farnosti
       
Po   15.00 Pohřeb – Břečková Marie
20. 11.      
Ut Památka Zasvěcení 7.00 Za + sodálku Marii Řičicovu
21. 11. Panny Marie v Jeruzalémě    
St Památka sv. Cecílie 15.00 Pohřeb – Grabec Antonín
22.11. panny a mučednice    
Čt Celodenní adorace 8.30 Začátek adorace
23.11. farnosti 17.00 Za Jindřicha Čambalu, manž., zetě Václava Zacharu a rodiče
Památka sv. Ondřeje    
24.11. Dung-Laca,kněze 18.00 Za Annu Motyčkovu, manž., + rodinu
  a druhů mučedníků   a rodinu Kozumplíkovu a Vašíčkovu
So      
    18.00 Za +Marii a Karla Kočišovy, syna
25.11.     Miroslava , stařečky z o. stran
Ne Slavnost 7.30 Za + Karla Knotka, sestru Marii a stařečky
26.11. Ježíše Krista 10.00 Za ž. a + farníky,
  Krále    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Dolina : Kafková, Macháčková, Neumanová, Žáková, Větříčková, Káčerová, Miklová

Strojení:

  • Ve čtvrtek bude celodenní adorace farnosti. Zapište se na jednotlivé hodiny. Začátek v 8.30 h. a ukončení v 16.40 hod. a pak v 17.00 h. mše sv. Příležitost ke sv. zpovědi od 15.30 do 16.30 h.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.