Ohlášky 17. – 24. 12. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha, ž. a + rodinu
17.12. 3. neděle adventní 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště však za čtvrtou, pátou a šestou třídu
Po 18.00 Za + Františka Slavíka, 2 rodiče
18. 12. duše v očistci
Ut Roráty dětí(3) 6.45
19. 12.
St 18.00 Za ž. a + osmdesátníky
20.12.
Čt 17.00 Za + Marii Tomkovu, bratra, rodiče
21.12. a duše v očistci
 
22.12. 18.00 Za žáky sedmé, osmé a deváté třídy
So
18.00 Za + rodiče Smetkovy a Antonína
23.12. Malíka, duše v očistci
Ne 4. neděle adventní 7.30
24.12.   15.00 Za ž. a + děti a mladé naší farnosti
Štědrý den 22.00 Za ž. a + farníky a dobrodince naší farnosti

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Pavková, Havlíčková, Polášková, Urbančíková, Ivanová, Machová

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová, Vajdíková, Břečková, Tomečková

  • Příští neděli bude 4. neděle adventní a zároveň Štědrý den. Mše sv. bude ráno v 7.30 hod a pak dětská vánoční v 15.00 hod a štědrovečerní ve 22.00 hod.
  • Dětská je primárně pro děti. Dospělí prosím přijďte i večer.
  • Dárek pro Ježíška: další týden je připraven a tentokrát symbolika smajlík.Všechny ostatní pokyny jsou u sv. Václava.
  • V úterý a v neděli jsou volné úmysly.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.