Ohlášky 15. – 22. 1. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Danicu Břečkovu a manž. Jana
15.1. 2. neděle v mezidobí    
  10.00 Za ž. a + farníky
Po 14.30 Pohřeb – Tomečková Anna
16. 1.
Ut Památka sv. 7. 00 Za Josefa Kafku, sourozence, rodiče
17.1. Antonína, opata
St Památka P. Marie 18.00 Za + Marii Dytrychovu, manž.,
18.1. Matky jednoty křesťanů rodiče a sourozence
Čt   17.00 Za + Marii Celnerovu, manž., rodiče z
19.1.   o.stran, ž. + rodinu Celnerovu a Kozumplíkovu
   
20.1.   18.00 Za + Antonína Knotka,rodiče, rodiny
  Pavkovy a Studničkovy
So  
Památka sv. Anežky 18 00 Za + Zdeňka Čermáka,2 rodiče, ž. a +
21.1. Římské ,panny a muč. rodinu a duše v očistci
Ne   7.30 Za + Anežku Gazárkovu, + manžela Antonína a + děti
22.1. 3. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
Za Jednotu křesťanů 15.00 Ekumenická bohoslužba

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Spojovací a Vinohradní: Zýbalová, Všetulová, Maradová, Řičicová, Petrová, Cibulková, Ivanová, Baďurová

Úklid fary: skupina č. 7.

  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • V neděli 22. ledna v 15.00 hodin bude v naší farnosti Ekumenická bohoslužba
  • Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů
  • V pátek po mši sv. bych se rád poprvé v tomto roce setkal s alespoň jedním z rodičů dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.