Ohlášky 14. – 21. 5. 2017

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Jana Nepomuckého
14.5. 5. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za všechny maminky
    14.00 Pobožnost k J. Nepomuckému+májová
Po   18.00 Za + Jana Káčera, rodiče, stařečky
15. 5.     duše vočistci
Ut Svátek 7.00 Za + Josefa Pavku, manž., rodiče z o str.
16. 5. Sv. Jana Nepomuckého    
St   15.30 Pohřeb – Anna Baďurová
17.5.      
Čt   17.00 Za + Františka Kazíka s poděkováním
18.5.     za přijatá dobrodiní
     
19.5.   18.00 Za + Františku Macháčkovu, + rodinu
      Macháčkovu a Gazárkovu
So Památka sv. Klementa 18.00 Za Tomáše Ivana, rodiče, ž. a + rodinu
20.5. Maria. Hofbauera, kněze    
Ne   7.30 Za + Františka Ivana, bratra Karla a + rodinu
21.5. 6. neděle velikonoční 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Májová u kapličky P. Marie

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Šmachová, Šmachová, Botková, Tomečková, Tomečková, Čapková

Strojení: Žádníková, Pilnajová, Konečná, Žáková

 

  • Příští neděli vychází sbírka na opravy
  • Na křesťanská media 14 547,- P.B.Zpl.
  • Od ctitelů sv. Jana 18 750,- P.B.Zpl.
  • sv. zpověď bude v sobotu 27.května dopoledne od 10.00 hod. O půl desáté bude nácvik dětí. 1. sv. přijímání pak v neděli 28.5. v 9.00 hod.
  • Ve středu bude pohřeb

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

27. květen 1. sv. zpověď dětí V 9.30 h. nácvik a pak od 10.00 zpověď.
28.květen 1. sv. přijímání dětí Slavnost v 9.00h

Májová v 14.00h

4.červen Slavnost Seslání Ducha Svatého  
11.červen Slavnost Nejsvětější Trojice – za ctitele Nejsvětější Trojice V 10.00 hod mše sv. za 9. třídu
13.červen    
18.červen Mše sv. a průvod Božího Těla ke kapličce P.Marie Ranní  mše sv. v 7.00h

Mše sv. + průvod v 9.00h

20.červen Mše sv. ve farnosti nebude Pouť kněží na Sv. Hostýn
23.červen Slavnost  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši sv. adorace + litanie k srdci Ježíšovu  
17. – 21. červenec Příznorovský tábor dětí na louce u Moravy  
23. července Farní den na louce u Moravy Mše sv. tam v 9.00 hod.
6.-16. srpen Letní tábor dětí v Bohuslavicích u Konice  
     
  ——————————————  
   
23. září Poť farnosti na Velehrad- modlitby za rodiny a kněžská povolání Mše sv. ve farnosti nebude
24. září Pouť farnosti na Sv. Antonínek – 15.00h Mše sv. v 10.00h. nebude
19. listopad Hody ke cti sv. Alžběty- P. Pavel Macura  
23. listopadu Celodenní adorace ve farnosti  
Comments are closed.